Kozmetikte Organik/Doğal Ürün

Türkiye’de ve Dünya’da organik kozmetik tüketiminde hızlı bir büyüme yaşanıyor. Özellikle iklim krizlerinin, yoksulluğun ve sağlık sorunlarının arttığı bu dönemde ürünlerde sürdürülebilirlik önem kazanıyor. Birleşmiş milletler 17 Sürdürülebilir kalkınma hedefi ile yoksulluğun son erdirilmesi, çevrenin korunması, iklim krizine karşı önlem alınması, refahın adil paylaşımı ve barışı hedefliyor. Kozmetik ürünlerde organik/doğal sertifikasyonu Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Aldığımız ürünlerde sürdürülebilirliğin kanıtı olarak sertifikaları gösterebiliriz.

Özellikle Organik/Doğal sertifikasyonlar Organik tarım bileşenlerini teşvik ederek, su kalitesini koruyarak, toprak verimliliğini koruyarak, yüksek düzeyde biyoçeşitliliği koruyarak, kaliteli gıda ve sentetik pestisit içermeyen bir tarım sağlayarak, bölgelerin canlılığını iyileştirerek, karbonu hapsederek 6 SDG’ye göre hareket eder.

Organik/Doğal Sertifikasyonu hammaddeden bitmiş ürünün satışına kadar olan süreçte güvenlik ve riskleri önleme ana prensibidir. Başlıca bu prensipler ;

 • Organik tarımdan elde edilen bileşenleri teşvik eder
 • Biyoçeşitliliği korur
 • Doğal kaynakları ve çevreyi korur
 • İnsan sağlığı ve çevreyi gözeten ‘temiz(clean)’ süreçleri kullanır
 • Tüketiciye karşı şeffaf olur
 • Yeşil Kimya (Green Chemistry)’ kavramını benimser
 • Uluslararası uyumlandırılmış sistemdir.

Dünya’da organik ve Doğal kozmetik sektörüne baktığımızda 56.000’den fazla Cosmos sertifikalı ürün vardır. Amerika ve Asyada organik kelimeleri kullanımda kısıtlamalar vardır ve sertifikasız ürünler üzünde organik kelimesi kullanılmamalıdır. Bölgelere kısaca bakarsak;

Avrupa’da Organik ve Doğal Kozmetik Ürünleri Pazarı

 • COSMOS ürünleri ve doğal veya organik kökenli ham maddeleri için 1. Pazar-1700+ marka

27,000+ ürün sertifikalıdır

 • Doğal ve organik kozmetik ürünler (sertifikalı/sertifikasız) için 2. uluslararası pazar: $5bn**
 • Doğal ve organik ürünlerin 55% sertifikalıdır**.
 • Yüksek tüketici beklentileri ve markalardan ve etiketlerden kaynaklanan güçlü rekabetin olduğu olgun pazar

Kuzey Amerika Organik ve Doğal Kozmetik Pazarı

 • COSMOS* ürün pazarı-50+ marka 400+ ürün
 • Doğal ve organik kozmetik ürünler (sertifikalı/sertifikasız) için 1. uluslararası pazar:- $6 billion**
 • Doğal ve organik ürünlerin 11% sertifikalıdır**.
 • Clean Beauty‘nin hakim olduğu pazar, tüketicinin güvenlik beklentileri
 • Kaliforniya’da ‘organik’ kelimesinin kullanımına ilişkin kısıtlamalar vardır.

Asya’da Organik ve Doğal Kozmetik Pazarı

 • COSMOS* ürünleri için 2. en büyük Pazar – 200+ marka 2600+ ürün
 • Doğal ve organik kozmetik ürünler (sertifikalı/sertifikasız) için 3. uluslararası pazar – $1.3bn**
 • Doğal ve organik ürünlerin 30% sertifikalıdır**.
 • COSMOS, Asya’daki bir numaralı etikettir
 • Güçlü pazar büyümesi +%10**
 • Greenwashing riskinde artış
 • Çin’de “organik” kelimesinin kullanımına ilişkin kısıtlamalar vardır.

Sertifikalandırma sürecinde tedarik zincirinde her adım çok önemlidir. Hammaddenin doğal organik kökenli olması, petrokimyasal ve toksik içerikler, Nono parçacık, GDO’lu içerikler olmaması gerekir. Bunların yanında üretim süreci ekolojik olmalı radyoaktif ışımalar içermemeli, çevreye duyarlı ve yönetim sistemine sahip olmalıdır. Depolama ve paketlemeleri sürdürülebilir olmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir